Våra böcker

Fraktfritt inom Sverige

Författare: Kerstin Hellström och Åsa Hanell
Titel: FOBIER
Utkom: September 2000
Förlag: Prisma
Omslag: Gunnar Palmgren
Kategori: Hälsa/psykologi
Format: 155 x 228 mm
Omfång: ca 200 sidor
Inbunden
ISBN 91-518-3641-6

Utgiven av bokförlaget Prisma

Fobier

Man räknar med att mellan 10-15 procent av alla människor lider av någon typ av fobi. I FOBIER kan du läsa om hur det är att ha en fobi, varför man får fobier, vilka fobier som är vanligast och framför allt vad man kan göra för att bli av med dem.

 FOBIER handlar om vad det är som händer när man inte längre vågar träffa människor, inte vågar åka tunnelbana, inte vågar gå till tandläkaren. När man inte vågar skaffa barn, när man inte vågar hälsa på en kompis som bor på femte våningen.

Fobier är ett stort handikapp för många människor. Man räknar med att mellan 10-15 procent av alla människor lider av någon typ av fobi.
Forskningen har gått framåt och nu vet man även hur man med hjälp av kognitiv beteendeterapi blir av med fobier.

FOBIER kan du läsa om hur det är att ha en fobi, varför man får fobier, vilka fobier som är vanligast och framför allt vad man kan göra för att bli av med dem. FOBIER tar även upp hur det är att ha barn med fobier och hur det är att leva som anhörig till någon med fobier. Boken ger en heltäckande bild av fobier. Flera personer som har eller har haft fobier berättar hur det varit för dem, hur de tagit tillbaka kontrollen över sina liv och värdet av att aldrig ge upp.

Kerstin Hellström är Dr Med Sci, leg.psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har specialiserat sig på behandlingar för ångeststörningar där gruppen fobier ingår och behandlar både barn och vuxna. Hon arbetar med kognitiv beteendeterapi som innebär ett kort och effektivt psykoterapeutiskt sätt att behandla psykiatriska problem och där forskningen visat stora framgångar med fobier.
Kerstin Hellström skrev 1996 en avhandling om behandling för specifika fobier, där hon bland annat redovisade att det i många fall räcker med en tretimmarsbehandling för att bli av med en specifik fobi. Hon är verksam i privat mottagning i Stockholm och Vimmerby.

Åsa Hanell är journalist och verksam i Norrköping.


Författare: Kerstin HellströmÅsa Hanell och Lisa Liberman
Titel: Rädd Räddare Ångest
Utkom: September 2003
Förlag: Prisma
Omslag: Christel Schröder
Kategori: Hälsa/psykologi
Format: 155 x 228 mm
Omfång: ca 168 sidor
Inbunden
ISBN 91-518-4104-5

Rädd Räddare Ångest

När barn och ungdomar mår dåligt

Det är naturligt att vara rädd ibland, att från och till känna oro inför tillvarons krav och hotbilder. Men varför får alldeles vanliga barn i vårt samhälle allt oftare problem som leder till ångest? Beror det på familjen, omgivningen eller finns det biologiska orsaker, genetiska faktorer?

Den här boken visar hur ångest hos barn och ungdomar kan se ut och vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem. Med mängder av tydliga exempel lyfter den fram och diskuterar alla tänkbara orsaker till sådana tillstånd och pekar på möjliga lösningar och behandlingsmetoder. Läsaren får också möta många barn och ungdomar som är eller har varit drabbade av ångest.

En sak slår boken tidigt fast. När man insett att ens barn lider av ångest måste man förstå två saker: dels att barnet inte kan rå för att det inte mår bra (det är inget de tänkt ut för att få sin vilja igenom), dels att man som förälder inte ska skämmas och tro att man har gjort något fel (det behöver man inte alls ha gjort). Det är dessutom med ångest som med så mycket annat man kan drabbas av: man är inte ensam och det finns hjälp att få!

Kerstin Hellström är leg psykolog och leg psykoterapeut. Hon har tidigare skrivit Fobier tillsammans med Åsa Hanell, journalist som medverkar även i denna bok. Tredje medlem i författarteamet är Lisa Liberman som doktorerat på ämnet ångest hos barn.