Stressproblem

Vanliga symptom man kan uppleva vid stress är sömnsvårigheter, irritation, nedstämdhet, oro,smärtor i kroppen och svårigheter att minnas. Inte sällan börjar man dra sig undan och tacka nej till saker man tyckt om tidigare.

Stress har alla människor upplevt någon gång och när den stressande perioden är över återhämtar man sig  och allt återgår till det normala igen. Människan har förmågan att klara av ganska mycket stress, men somliga återhämtar sig inte utan stressen pågår hela tiden. Den kan orsakas av stor belastning i arbetet eller i hemsituationen och en hög ambitionsnivå med orealistiska krav.

I en kognitiv beteendeterapeutisk behandling gör man en allsidig utredning av orsakerna till stressen, egna eller andras krav och förväntningar, arbetsbelastning, konflikter m.m och utvecklar strategier som kan minska påfrestningen. I behandlingen inriktar man sig på att nå förbättrad livskvalitet genom att ändra beteenden och tankar som vidmakthåller stressen.