Sömnproblem

De flesta människor har någon gång haft svårt att sova. Det kan bero på att man är orolig eller förväntansfull för något eller helt enkelt inte är tillräckligt trött. Det kan pågå en eller några nätter och sedan sover man som vanligt igen.

Men för många består denna svårighet att sova. Man kan ha svårt att somna, vakna tidigt eller ha många uppvaknanden under natten. Livskvaliteten försämras av att man inte känner sig utsövd. När detta pågått en tid uppstår dessutom ofta en oro för att man inte ska kunna sova, vilket i sig kan öka sömnsvårigheterna.   

I en kognitiv beteendeterapeutisk behandling görs en allsidig problemanalys. Sömnmönstret och möjliga orsaker till sömnproblemen utreds. Problemlösning på andra områden än sömnen kan vara viktiga. Påfrestningar i arbetslivet, i relationer eller tidsbrist är exempel på faktorer som kan försämra sömnen. Behandlingen inriktas ofta mycket konkret på att kartlägga hur man tänker och agerar i samband med sovandet och att utveckla sätt att tänka och agera som skapar goda förutsättningar för sömn.