Social fobi

Social fobi innebär en stark rädsla för situationer där man kan komma i fokus för andra människors uppmärksamhet. Man kan vara rädd för att bete sig på ett sätt som kan vara pinsamt eller förödmjukande eller för att visa nervositet. Det kan handla om att rodna, svettas, skaka, säga fel saker, att rösten inte ska hålla, att glömma vad man ska säga eller annat som innebär att man ”gör bort sig”.

Vanliga problemsituationer är att tala inför andra, läsa högt, ställa en fråga när flera andra hör på, tala i telefon, presentera sig, säga något på ett möte, gå på fest, bjuda hem människor, prata med okända, äta eller dricka kaffe tillsammans med andra människor, skriva något när andra ser på, betala i affärer, be om tjänster eller att tacka nej.

Att inte delta i kurser eller fikapauser och att inte säga mer än absolut nödvändigt vid möten är exempel på undvikande och säkerhetsbeteenden som är vanliga. Skrämmande bilder av vad som kan komma att hända byggs upp och när man ”genomlidit” sociala situationer kan man vara övertygad om att man inte gjort tillräckligt bra ifrån sig.

Konsekvenserna i arbetslivet och på fritiden kan bli mycket negativa.

Vid KBT-behandling tydliggörs hur man tänker, känner och agerar inför, i och efter sociala problemsituationer. I behandlingen identifieras och ifrågasätts negativa tankar och ersätts med mera realistiska – och mindre skrämmande tankar. Att successivt bryta undvikanden och ”säkerhetsbeteenden” är viktiga inslag i behandlingen.