PTSD

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) innebär att man varit utsatt för någon traumatisk händelse. Olyckor, dramatiska sjukdomsförlopp, våld eller hot om våld är exempel på sådana händelser. Det är normalt att reagera starkt, men i detta fall skapas långvariga psykologiska problem. Händelsen upplevs om och om igen och man har ofta mardrömmar.

Lider man av PTSD kan man komma att undvika platser, personer eller aktiviteter som påminner om händelsen. Sömnproblem, koncentrationssvårigheter, överdriven vaksamhet, lättskrämdhet och allmän irritation är vanligt förekommande.

Resultaten vid behandling med KBT är goda. Behandlingen kan innebära att man gradvis återskapar traumatiska minnen och de obehagliga tankarna för att därmed långsiktigt minska ångesten. Undvikande av platser som aktiverar obehaget är vanligt och i behandlingen ingår ofta att besöka sådana platser. Man strävar också efter att lära sig leva ett liv som så lite som möjligt styrs av rädsla.