Hypokondri / Hälsoångest

Enligt Svenska Akademins ordlista betyder hypokondri sjuklig rädsla för sjukdomar. Ibland kallas det inbillningssjuka. Men för den som lider av hypokondri är det ingen inbillning. Man är säker på att man har sjukdomar som är farliga. Sjukdomsrädslan kan vara mycket stark och uppta en stor del av medvetandet.

Problemen kan börja när man själv eller någon närstående varit sjuk eller när man hört talas om någon som blivit allvarligt sjuk. Rädslan aktiveras lätt av att man hör eller läser något som handlar om sjukdomar.

Vanligt är att man söker information om de sjukdomar man är rädd för – på internet, vid läkarkontakter etc. Detta kan vara lugnande för stunden tills man finner nya skrämmande uppgifter. Hyperkänslighet för kroppsliga signaler och beteenden som att kontrollera pulsen, blodtrycket förstärker på sikt rädslan.

Vissa personer söker inte läkare därför att de är rädda för det negativa besked de är övertygade om att de kommer att få.

Hypokondri är lika vanligt hos kvinnor som hos män och 4-9 procent av alla som söker läkare antas vara hypokondriker.

Kognitiv beteendeterapeutisk behandling ger ofta mycket bra resultat. Man identifierar de skrämmande tankarna, lär sig möta dessa tankar med rationella argument samt förändrar beteenden som förstärker rädslan.