GAD

GAD (Generalized Anxiety Syndrome) eller generaliserat ångetssyndrom innebär att man är överdrivet rädd och känner oro på flera områden. Det kan röra sig om arbetsprestationer, ekonomin, barnen eller den egna hälsan. Ofta oroar man sig också för att man är orolig.

Det är svårt att kontrollera oron. Symptomen kan vara att man är rastlös, känner sig uppskruvad och är på helspänn, blir lätt uttröttad och har svårt att koncentrera sig.

Man kan få ont i kroppen, känna sig irriterad och har ofta sömnsvårigheter.Denna diagnos innebär att oron starkt påverkar livssituationen och att oron inte beror på effekter av droger, alkohol eller någon kroppslig sjukdom.I behandlingen arbetar man med att identifiera och ifrågasätta negativa tankar och med att utveckla ”bättre” sätt att agera på olika områden.