Flygrädsla

Vid flygrädsla är behandlingen mycket konkret och inriktas på tankar, kroppsliga reaktioner och beteenden. Man lär sig strategier för att dämpa obehagskänslorna och att tillämpa dessa kunskaper vid flygning.
Behandlingen är individuell och planeras vid ett eller några bedömningssamtal. Information om flygning (rutiner, säkerhet m.m.) ingår. Yrkespiloter och flyglärare med specialkunskaper om flygrädsla kan delta. Att flyga ingår alltid på något sätt i behandlingen – ensam eller tillsammans med en psykoterapeut som själv har flygcertifikat.