Depression

Man räknar med att så många som varannan kvinna och var fjärde man drabbas av depression under livet. En person med depression kan tycka att det mesta i livet känns mörkt och tungt, man känner sig ledsen och saker som man tidigare upplevde som trevliga är inte alls intressanta längre. En del känner sig trötta och kan sova hur mycket som helst medan andra har svårt att sova.

Koncentrationsproblem kan göra det svårt att följa med i ett samtal, att läsa en text eller se på TV. Aptiten är ofta påverkad och inte sällan minskar man i vikt. Skuldkänslor för att man är deprimerad är vanliga liksom grubblande över hur värdelös man är och hur meningslöst livet är.Man tänker att man ska göra saker NÄR man blir bättre men i själva verket måste man göra saker FÖR att må bättre. Aktivering är ett viktigt inslag i behandlingen samtidigt som negativa ”kognitioner” identifieras och ifrågasätts.    En del människor lider av s.k. årstidsbundna depressioner. Även denna typ av depressioner är möjliga att behandla med KBT. Man utvecklar då strategier som syftar till att minska ”humörsvackorna”. Ibland behövs medicinering som ett komplement till den psykologiska behandlingen.