Problemområden

Depression

Man räknar med att så många som varannan kvinna och var fjärde man drabbas av depression under livet. En person med depression kan tycka att det

Läs mer »

GAD

GAD (Generalized Anxiety Syndrome) eller generaliserat ångetssyndrom innebär att man är överdrivet rädd och känner oro på flera områden. Det kan röra sig om arbetsprestationer, ekonomin, barnen eller den egna hälsan.

Läs mer »

Hypokondri / Hälsoångest

Enligt Svenska Akademins ordlista betyder hypokondri sjuklig rädsla för sjukdomar. Ibland kallas det inbillningssjuka. Men för den som lider av hypokondri är det ingen inbillning. Man

Läs mer »

PTSD

PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) innebär att man varit utsatt för någon traumatisk händelse. Olyckor, dramatiska sjukdomsförlopp, våld eller hot om våld är exempel på sådana händelser. Det är normalt

Läs mer »

Social fobi

Social fobi innebär en stark rädsla för situationer där man kan komma i fokus för andra människors uppmärksamhet. Man kan vara rädd för att bete sig på

Läs mer »

Sömnproblem

De flesta människor har någon gång haft svårt att sova. Det kan bero på att man är orolig eller förväntansfull för något eller helt enkelt inte

Läs mer »

Specifika fobier

Specifik fobi innebär att man är mycket rädd för en speciell situation eller ett objekt och att rädslan är mycket starkare än vad situationen kräver. Förnuftet säger

Läs mer »

Stressproblem

Vanliga symptom man kan uppleva vid stress är sömnsvårigheter, irritation, nedstämdhet, oro,smärtor i kroppen och svårigheter att minnas. Inte sällan börjar man dra sig undan och

Läs mer »

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom eller OCD (Obsessive Compulsive Disorder) innebär att man har tvångstankar och/eller utför tvångshandlingar. Tankarna och handlingarna är irrationella eller klart överdrivna. Grubblerier och beteenden som syftar till att minska

Läs mer »