Artikel i PRO-tidningen nr 4 2020

”Så blev livet efter pensionen: ”Det är en väldigt stor frihet”. Kerstin Hellström medverkar.