Robert Lindwall jobbar begränsat.

Robert Lindwall har under våren och sommaren 2020 begränsade möjligheter att ta emot nya klienter.