“Alla barns älskade Vimmerby”

I Roxx reklamtidning 2017 “Alla barns älskade Vimmerby”
finns en artikel om familjebråk på semester. Kerstin Hellström medverkar.