Artikel i Tidningen Kollega om att gå i pension

Bläddra i tidningen. På sidan 52-55 finns artikeln “Jag ville känna mig behövd”.
http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_t.aspx?gKey=qc875sqt
Kerstin Hellström medverkar