Postgirokontot upphör

Från och med 1:a november 2015 kommer vårt postgirokonto upphöra.
Vi är därför tacksamma om Ni från och med november betalar våra fakturor på Bankgiro  5244-2266.