Kognitiv beteendeterapi - KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en psykoterapiform som utvecklats genom forskning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi samt socialpsykologi. Fokuseringen i behandlingen är på den aktuella situationen och framåt.

Ett enda bedömningssamtal är ofta tillräckligt för att avgöra om behandling med kognitiv beteendeterapi är lämplig. Bedömningen utmynnar ibland i rekommendationer om andra insatser (av läkare, psykiater, kurator, etc). I vissa fall inleds behandling först efter konsultation med läkare eller psykiater.

Principer för behandling med kognitiv beteendeterapi:
Allsidig problemanalys.
 Formulering av kort- och långsiktiga mål.

 Behandlingen kan inriktas på tankar, känslor, beteende.
Patientensnegativa, irrationella tankar identifieras och bearbetas.

 Tyngdpunkten i behandlingen ligger i denaktuellasituationen("nuet").

 Hög aktivitetsnivå. Behandlingen förutsätter att patienten
aktivtarbetar med"hemuppgifter" mellan sessionerna.
Patientensmotivation är därför av avgörandebetydelse.

 Kort behandlingstid - i allmänhet 5 - 25 sessionerà 45 minuter.
 Kontinuerlig utvärdering.
 Vidmakthållandeprogram och uppföljning.

 

Principerna för behandling är enkla, men det är viktigt att terapeuten är väl utbildad för att problemen inte ska förvärras av en felaktigt genomförd behandling.

Exempel på hur en behandling kan gå till:
Högerklicka här och välj "spara mål som"

Stockholm
John Ericssonsgatan 11 
112 22 Stockholm
☎ 08 24 29 23

Uppsala
Smedsgränd 4
753 20 Uppsala
☎ 08 24 29 23
Vimmerby
Sevedegatan 36
598 37 Vimmerby
☎ 0492 180 10Stockholm
John Ericssonsgatan 11
112 22 Stockholm
☎ 08 24 29 23

Uppsala
Smedsgränd 4
753 20 Uppsala

☎ 08 24 29 23


Vimmerby
Sevedegatan 36
598 37 Vimmerby
☎ 0492 180 10

© 1998-2014 Psykologpraktik AB